Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Kan du se om journalen finns hos er? Exempelvis BVC-journalen?

Nej, under telefontid har vi tyvärr ingen möjlighet att snabbt se detta. Det beror på att journaler som förvaras på landstingsarkivet är till största delen pappersjournaler och de är inte registrerade digitalt. För att se om en journal finns hos oss är det enklast om du gör en beställning med önskemål om att vi kontaktar dig.