Våra avgifter

Prislista - Framtagning av biologiska prover

Format

Avgift

Biobanksprover, utlån för fortsatt vård

Kostnadsfritt

Biobanksprover, utlån för forskning

600 kronor per timme

 

Senast uppdaterad den 11 december 2018