Beställning av biologiskt prov och remissvar

Vill du beställa biologiskt prov och remissvar för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting.


Biologiskt prov och remissvar med post
Biologiskt prov och remissvar med bud

Senast uppdaterad den 11 december 2018