Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Mer om att beställa biologiska prover och remissvar

Du kan beställa biologiska prover som vävnads- och blodprover samt remissvar. Vi förvarar prover från 1938 och framåt på glas och i paraffinklossar i vårt patologarkiv.

Proverna kommer från Sabbatsbergs, S:t Eriks, S:t Görans och Danderyds sjukhus samt Löwenströmska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Huddinge sjukhus och Södersjukhuset.

Vem har tillgång till tjänsten?

Vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

  • Gäller din beställning prov för fortsatt vård ska det finnas skriftligt samtycke från patienten. Proverna lånas ut för analys.
  • Om du vill ta del av prov för forskning behöver du bifoga:
    - skriftlig samtycke från patienten eller en anhörig till denna om patienten är avliden
    - beslut från etikprövningsnämnden.
  • Vid en forskningsförfrågan görs alltid en bedömning av om provet kan lämnas ut eller inte. Är det bara en liten bit kvar av provet lämnas det inte ut för forskning eftersom provet kan behövas för vård av patienten eller dess anhöriga. Prov för forskning lånas ut under ett års tid. För att säkerställa att prover lämnas tillbaka till landstingsarkivet lånar vi i första hand ut prov på glas och därefter vävnadsprover.
  • Du som är patient får vid förfrågan en kopia på remissen där analysen av ditt prov framgår.

Vad kostar det?

Vem kan jag kontakta?

Har du frågor kan du välkommen att kontakta oss på biobank@sll.se.  

Senast uppdaterad:

2017-11-10