Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om att beställa betyg

Du kan beställa betyg och andra arkivhandlingar från vård- och yrkesskolor, naturbruksgymnasier och folkhögskolor där Stockholms läns landsting varit huvudman.

Vi kopierar och vidimerar avgångsbetyg eller andra befintliga handlingar. Vi kan däremot inte framställa nya betyg, intyg eller andra originaldokument.

Vem har tillgång till tjänsten?

Allmänhet, personer som gått vård- eller yrkesutbildning som haft Stockholms läns landsting som huvudman med flera.

Finns det några särskilda krav?

Betyg omfattas generellt inte av sekretess.

Vad kostar det?

Vem kan jag kontakta?

Har du frågor kan du kontakta oss på landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2018