Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Beställning av betyg

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting ur våra arkiv. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.

Kostnad *
Multiple selection


Om kostnaden överstiger angett belopp vill jag bli kontaktad.
Beställarens kontaktuppgifter *
User informationBeställningen avser *
User information
Fullständigt personnummer eller födelsedatum (åååå-mm-dd) och eventuellt reservnummer
Önskade handlingar *
Multiple selectionUtbildningsform *
Välj ett alternativ


Ange även eventuell inriktning

Ange även när, om de eventuellt avbröts


Kopior önskas vidimerade *
(Underskrift som intygar att kopian stämmer överens med originalet)
Vi bestyrker kopians överensstämmelse med originalet


Välj leveranssätt *
Välj leveranssätt.
Du får en bekräftelse via e-post när vi mottagit din beställning. Beställningen bifogas inte i mailet.

Senast uppdaterad:

2017-09-20