Beställning av barnhälsovårdsjournal

Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.


Du kan endast beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm hos oss. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting/region.

 

  • Landstingsarkivet förvarar barnhälsovårdsjournaler för barn födda från och med 1989 till och med 2008.

 

  • BVC-journaler på barn födda till och med 1975 kan finnas kvar hos Stockholms stadsarkiv om det gäller en mottagning eller om du gått i en skola i Stockholms stad.

 

  • BVC-journaler på barn födda mellan 1976-1988 kan finnas hos Utbildningsförvaltningen.

 

  • Gäller det en mottagning eller om du gått i en skola i en annan kommun kontaktar man respektive kommunarkiv.

 

  • För födda utanför Stockholms län så skickas barnhälsovårdsjournalen direkt till hemmahörande landsting/region efter avslutad skolgång i Stockholm.

Privatperson
Verksamhetsrepresentant

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter

Senast uppdaterad den 11 mars 2019