Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Beställning av Barnhälsovårdsjournal


Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet@sll.se för mer information.


Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Stockholms läns landsting ur våra arkiv. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting.

 

Stockholms läns landsting bevarar barnhälsovårdsjournaler för barn födda från och med 1989 och framåt. Barnhälsovårdsjournaler för barn födda före 1989 har gallrats enligt beslut.

 

För födda utanför Stockholms läns landsting så skickas barnhälsovårdsjournalen direkt till hemmahörande landsting efter avslutad skolgång i Stockholm.


Privatperson
Verksamhetsrepresentant

Senast uppdaterad:

2016-11-18