Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om att beställa administrativa handlingar

Vi förvarar arkiverade handlingar om tjänstgöring inom landstinget, arkiv från landstingsråd, landstingfullmäktige, landstingsstyrelsen, skolhem samt handlingar från landstingets förvaltningar och bolag inom vård, trafik, regionalplanering och kultur.

Handlingar som vi förvarar är till exempel protokoll, avtal och korrespondens, statistik, trycksaker, årsberättelser och myndighetsbeslut av skilda slag.

Vem har tillgång till tjänsten?

Alla får ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos oss. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte heller tala om varför du vill ta del av informationen.

Finns det några särskilda krav?

Vill du beställa allmänna handlingar som omfattas av sekretess behöver du redogöra för vem du är och varför du vill ta del av informationen. Detta för att vi ska kunna bedöma om informationen kan lämnas ut eller inte.

Vad kostar det?

Våra avgifter

Vem kan jag kontakta?

Har du frågor kan du oss på landstingsarkivet.lsf@sll.se.

Senast uppdaterad:

17 augusti 2018