Mer om att beställa administrativ handling

För att vi ska kunna hjälpa dig med din beställning behöver vi veta:


  • Vilken verksamhet inom Stockholms läns landsting som upprättat informationen
  • Vilket år informationen är upprättad eller inkommen
  • Vilket ämne eller område informationen rör


Ju fler och detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet. Har du exempelvis uppgifter om diarienummer, avsändare eller mottagare är det till stor hjälp för oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Alla får ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos oss. Du har rätt att vara anonym och du behöver inte heller tala om varför du vill ta del av informationen.

Vilken typ av administrativa handlingar finns att beställa?

Vi förvarar arkiverade handlingar om tjänstgöring inom landstinget, arkiv från landstingsråd, landstingfullmäktige, landstingsstyrelsen, skolhem samt handlingar från landstingets förvaltningar och bolag inom vård, trafik, regionalplanering och kultur.

 

Handlingar som vi förvarar är till exempel protokoll, avtal och korrespondens, statistik, trycksaker, årsberättelser och myndighetsbeslut av skilda slag.

Finns det några särskilda krav?

Vill du beställa allmänna handlingar som omfattas av sekretess behöver du redogöra för vem du är och varför du vill ta del av informationen. Detta för att vi ska kunna bedöma om informationen kan lämnas ut eller inte.

Vad kostar det?

Våra avgifter

Att ta del av allmänna handlingar i original hos landstingsarkivet kostar ingenting. Priserna för kopiering varierar, om en avgift tas ut eller inte beror på vilken information det rör sig om, antalet kopior och hur informationen lämnas ut.

Inga avgifter tas ut från verksamheter som tillhör Stockholms läns landsting. Detta gäller även de bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där landstinget äger minst 50 procent.

 

Privatpersoner, myndigheter och bolag utanför Stockholms läns landsting betalar en avgift för att få kopior.

 

Personuppgifter som faller under 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen skickas alltid med rekommenderad post och det är då mottagaren som betalar detta.

Vad kostar det?

Kopior på information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderat brev mot gällande posttaxa. Om du inte vill att vi skickar informationen är du välkommen att besöka landstingsarkivet och ta del av den i original.

 

Prislista - Handlingar och information, löptext

Alternativ på format vid utlämnande

Format

Avgift

Notering

Papperskopia 1-9 sidor

0 kronor

 Avgifterna gäller även vid skanning, utskrift från mikrofilm/mikrofiche och vid utskrift av digitala handlingar

Papperskopia sida 10

50 kronor


Papperskopia sida 11 och därutöver

2 kronor per styck

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB

För kopiering och skanning av ritningar i större format än A3 anlitar vi Arkitektkopia. Detta gäller de allra flesta ritningar som förvaras hos oss. Kopiering, skanning och leverans som utförs av Arkitektkopia faktureras beställaren enligt Arkitektkopias priser.

 

Leveransalternativ:

E-post

  • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
  • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
  • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
  • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

  • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
  • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.

Vill du bli kontaktad?

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan. Bra att veta är att vi ringer upp från hemligt nummer, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast två gånger.Senast uppdaterad den 14 januari 2019