Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Vägledning Arkiv- och informationshantering

Här har landstingsarkivet samlat texter som berör olika aspekter av informationsförvaltningen i Stockholms läns landsting. De handlar om den lagstiftning och de styrdokument som vi måste följa samt om de processer och rutiner som används inom området.

Vägledningen fungerar både som en allmän orientering och som ett stöd när du som landstingsanställd ska hantera allmänna handlingar i det dagliga arbetet. I de olika avsnitten finns länkar till lagar, styrdokument och mallar samt till en ordlista där centrala begrepp finns förklarade. Texterna utgör ett komplement till föreskrifter och råd samt till landstingsarkivets utbildningar och rådgivande verksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-11-10