Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Att ta del av allmänna handlingar i original hos landstingsarkivet kostar ingenting. Priserna för kopiering varierar, om en avgift tas ut eller inte beror på vilken information det rör sig om, antalet kopior och hur informationen lämnas ut.

Inga avgifter tas ut från verksamheter som tillhör Stockholms läns landsting. Detta gäller även de bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där landstinget äger minst 50 procent.


Privatpersoner, myndigheter och bolag utanför Stockholms läns landsting betalar en avgift för att få kopior.

Vad kostar det?

Kopior på information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderat brev mot gällande posttaxa. Om du inte vill att vi skickar informationen är du välkommen att besöka landstingsarkivet och ta del av den i original.

Prislistor

 

Prislista - Handlingar och information, löptext

Alternativ på format vid utlämnande


Format

Avgift

Notering

Papperskopia 1-9 sidor

0 kronor

Avgifterna gäller även vid skanning, utskrift från mikrofilm/mikrofiche och vid utskrift av digitala handlingar

Papperskopia sida 10

50 kronor

 

Papperskopia sida 11 och därutöver

2 kronor per styck

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB


 

För kopiering och skanning av ritningar i större format än A3 anlitar vi Arkitektkopia. Detta gäller de allra flesta ritningar som förvaras hos oss. Kopiering, skanning och leverans som utförs av Arkitektkopia faktureras beställaren enligt Arkitektkopias priser.

Leveransalternativ

E-post

 • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
 • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
 • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
 • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

 • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
 • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.


Prislista - Fotografi och film


Arbetskostnad


Format

Avgift

Notering

Kopiering av röntgenbilder

100 kronor per bild

 

Digitalisering av analogt fotografi

50 kronor per bild

För kommersiell användning* debiteras en användningsavgift om 600 kronor per bild

Digital kopia av digitalt fotografi

50 kronor per bild

För kommersiell användning* debiteras en användningsavgift om 600 kronor per bild

På begäran kan Landstingsarkivet utföra redigeringsarbete och andra bearbetningar

600 kr per timme

Sker enligt överrenskommelseAlternativ på format vid utlämnande


Format

Avgift

Notering

Papperskopia, enkel kvalitet

4 kronor per bild

Papperskopia eller utskrift på Landstingsarkivets skrivare

Papperskopia eller utskrift på fotopapper eller annat papper, god kvalitet

Fotofirmans pris plus 20 procent

Vi vidareförmedlar beställningen till extern fotofirma

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

 


För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB

 

Leveransalternativ

E-post

 • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
 • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
 • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
 • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

 • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
 • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.

 

*Med kommersiell användning menas att bilden används i böcker, tidskrifter, tidningar, TV, webbplatser, offentlig utsmyckning, annonser, reklambroschyrer, -affischer, skyltningar, kataloger med mera. Bilder får alltså används utan avgift för privat eller vetenskapligt bruk, inom ideella föreningar eller i folkbildande verksamhet utan kommersiellt syfte.Hyra av förvaringsplats (deponi)


Format

Avgift

Notering

Pappershandlingar, fotografier och film

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering sker per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, arkiv

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering sker per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, frys -20

15 000 kronor hel frys och år 3 000 kronor per hylla och år 300 kronor per hylla och månad

Fakturering sker vid undertecknat avtal (1 år, halvår eller beroende på vilka behov kunden har)

Biobanksförvaring, frys -80

30 000 kronor hel frys och år 7 500 kronor per hylla och år 750 kronor per hylla och månad

Fakturering sker vid undertecknat avtal (1 år, halvår eller beroende på vilka behov kunden har)


Arbetskostnad

Arbetskostnader vid deponi oavsett media (gallring, återsökning, framtagning av förvarad information eller prov, kopiering, paketering).

600 kronor per timme, fakturering sker per timme.Prislista - Biologiska prover


Förvaring av biologiska prover (la-biobank nr 404)


Format

Avgift

Notering

Förvaring av deponerat material

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering sker per påbörjad hyllmeter

Biobanksprover, utlån för fortsatt vård

Kostnadsfritt

 

Biobanksprover, utlån för forskning

600 kronor per timme

 


Arbetskostnad

Arbetskostnader vid deponi (återsökning, framtagning av förvarat prov, paketering).

600 kronor per timme, fakturering sker per timme.


Prislista - Utbildning

Utbildning i arkiv och dokumenthantering


Tjänst

Avgift

Notering

Utbildning i arkiv och dokumenthantering ger grundläggande och övergripande kunskaper om offentlighet och sekretess samt dokumenthantering och arkivvård

Utbildningen är under planering. Vi meddelar avgiften när planeringen är klar

För anställda inom Stockholms läns landstingUppdragsutbildning


Tjänst

Avgift

Notering

Utbildning på uppdrag, riktade utbildningar efter verksamhetens behov

Pris lämnas vid förfrågan

För verksamheter inom Stockholms läns landsting

Senast uppdaterad:

8 juni 2018